Provozní řád

organizovaného plavání kojenců a batolat

 

 

www.bublinkahk.cz

Tel.: +420 773 191 810

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Drahoňovského 1709/2a

Hradec Králové 2

500 02

 

 

 

Vážení klienti,

               provozní řád, který právě čtete, vám v jednoduché a stručné formě přináší základní informace o chodu DK bublinka. Seznámíte se s pravidly a doporučeními, které jsou koncipovány tak, aby vám a vašim dětem zpříjemnily dobu strávenou v našem DK bublinka.

Tento provozní řád je platný pro plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let věku dítěte v našem DK bublinka. Při jeho sestavování bylo důsledně dbáno na dodržení vyhlášky č.238/2011 Sb.

 

Bublinka nabízí:

 • aktivity pro rodiny s dětmi od dokončeného šestého měsíce
 • nejvyšší možnou kvalitu všech služeb
 • teplotu vody 30 – 33 °C
 • náhradový a reservační systém.....
 • čistotu všech vnitřních prostor se zvýšeným ohledem na pobyt dětí, batolat a kojenců.

 

Tuto nabídku se snažíme ve všech bodech dodržovat, ale pouze s vaší pomocí lze dosáhnout plné spokojenosti všech účastníků a především dětí. Prosíme vás proto o respektování a dodržování níže uvedených pravidel a hygienických požadavků.

Zakoupením kurzu se zavazujete dodržovat tento provozní řád a plně respektovat pokyny instruktorek a personálu v DK bublinka. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

Do provozního řádu nelze zahrnout všechny možnosti a eventuality vzájemných vztahů. Věříme, že případné nesrovnalosti dokážeme vyřešit v souladu s právem a slušností.

Rádi přivítáme nové náměty a připomínky, které mohou obohatit kvalitu poskytovaných služeb.

 

   

 

       Přejeme vám spoustu krásných chvil strávených v našem dětském klubu bublinka.

                                                                                  

                                                                                 Kolektiv bublinka

 

PROVOZNÍ ŘÁD

„PLAVÁNÍ“ KOJENCŮ A BATOLAT

 

V Dětském klubu bublinka, Drahoňovského ul. 1709/2a v Hradci Králové

 

Tento provozní řád je platný pro „plavání“ kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let věku dítěte v Dětském klubu bublinka, Drahoňovského ulice, Hradec Králové, 50002. Účastníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit.

 

 

I.PŘEDMĚT

 

Plavání bublinka organizuje kurzy „plavání“ (koupání) kojenců a batolat od 6 měsíců do
3 let věku dítěte. Děti plavou v bazénu rozděleni do skupin dle věku a pokročilosti.

Účelem kurzů je:

 • podpora dozrávání a zdokonalování hybných dovedností psychomotorického vývoje
 • příznivé ovlivnění odchylek svalového napětí
 • umožnění aktivnějšího pohybu dítěte (v prostředí, jež dítě nadlehčuje), který vedle psychomotorického vývoje má kladný vliv i na jiné systémy organizmu (např. zažívací)
 • otužování dítěte
 • zpestření denního režimu dítěte
 • výuka rodičů správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péči o dítě
 • prohlubování citového vztahu rodič – dítě.

Předmětem kurzů není výuka plavání v pravém smyslu slova, ale hra rodičů s dětmi ve vodě pod odborným dohledem, při níž jsou respektovány veškeré potřeby dítěte.

 

 

II. ORGANIZAČNÍ   ZABEZPEČENÍ

     

 

      Kurzy vedou instruktorky, které vlastní zdravotní průkaz a doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu pro instruktory pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku u ministerstvem akreditovaného pracoviště.

     

Před zahájením kurzu „plavání“ absolvují rodiče či doprovodné osoby úvodní seznámení, kde jsou informováni o účelu, metodice a organizaci kurzu, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních. Dále jsou seznámeni s vlastním prostředím a provozním řádem, který každý obdrží v tištěné formě.

 

Kurzy „plavání“ kojenců a batolat jsou v DK bublinka organizovány :   

 

Po – Pá      9h – 12.10h

 

                                   9h – 9.30h                 věková kategorie : 6 – 12 měsíců

                                    9.40h – 10.10h          věková kategorie : 12 – 18 měsíců

                                  10.20h – 10.50h         věková kategorie : 18 – 24 měsíců

                                  11h – 11.30h              věková kategorie : 24 – 30 měsíců

                                  11.40h – 12.10h         věková kategorie : 30 – 36 měsíců.

 

Otevírací doba plavání pro veřejnost je vyhrazena :                    Pá       14h – 20h

                                                                                              So         8h – 20h.

 

 

III. ZAŘAZENÍ   DO   KURZU

     

Do kurzů mohou být zařazeni děti na základě písemného potvrzení ošetřujícího pediatra nebo potvrzení čestného prohlášení vyplněný zákonným zástupcem dítěte.

     

Do kurzů nemohou být zařazeny děti mladší 6 měsíců věku dítěte.

     

Kurzů se nemohou účastnit děti a dospělí s přenosnými a akutními onemocněními, kožními onemocněními, zejména plísňovými a kvasinkovými, recidivujícími onemocněními (dýchacího a močového systému), zahmyzení, alergičtí na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu.
U doprovodu osoby obecně zanedbané (osobní hygiena), pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a osoby, kterým vstup do prostor bazénu zakázal lektor ze zvláštního důvodu.

 

 

IV. PROSTŘEDÍ

 

Účastníci kurzů mají k dispozici:

 • místnost pro odložení kočárků
 • hernu pro nakrmení a aklimatizaci dítěte po „plavání“
 • 2 šatny (vybavené podložkami pro přebalování)
 • sprchy, sociální zařízení
 • výukový bazén.

 

„Plavání“ kojenců od 6 měsíců do 36 měsíců věku:

 • probíhá v bazénu s nepřetržitou cirkulací vody, výkon filtrační jednotky zaručuje výměnu celého objemu vody v bazénu během max. 2 hodin
 • voda má teplotu 28– 32 °C
 • teplota vzduchu se pohybuje od 28 do 30 °C

 

 

 

V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ  ZÁSADY

 

 

 • Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit.
 • Před vstupem do prostor bazénu je nutné zanechat ve vstupní místnosti obuv, v ostatních prostorách se návštěvníci pohybují bosí nebo v gumové obuvi určené výhradně k bazénu s čistou podrážkou.
 • Doba pobytu dítěte ve vodě se řídí náladou dítěte, maximálně však činí 40 minut (za kontroly, zda nedochází k prochladnutí).
 • K pokládání dětí slouží vydezinfikované molitanové podložky, na které si dospělý nesedá ani nestoupá.
 • Rodič musí věnovat zvýšenou pozornost pohybu dítěte ve všech prostorách a musí ho mít pod neustálým dohledem. Nenechávejte své dítě NIKDY bez dozoru, rodič po celou dobu „plavání“ i pobytu před a po lekci plně zodpovídá za své dítě. Jakýkoliv úraz své osoby nebo dítěte je rodič povinen bezodkladně oznámit instruktorce.
 • Návštěvníci dětského klubu jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu okolo bazénu, na povrchách, které jsou kluzké a mokré, neboť jim a zejména dítěti hrozí zvýšené riziko uklouznutí a pádu. Dále je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem překážek (topná tělesa, lavičky, židle, odložené hračky, příp. ostré rohy, apod.).
 • Není možné, aby instruktorka Vaše dítě hlídala nebo s ním sama plavala v bazénu.
 • Každé dítě musí mít vlastní plavečky s přiléhavou gumou kolem pasu a nohou nebo jednorázové plenkové kalhotky (určené pouze na plavání). Rodiče musí mít klasické plavky (ne bermudy).
 • V šatně se rodiče a děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce po použití WC před vstupem do bazénu osprchuje a umyje mýdlem bez plavek. Každý účastník má vlastní osušku a hygienické potřeby pro sebe i své dítě.
 • Věci potřebné k osobní hygieně a na bazén se balí do igelitových tašek nebo do připravených tašek, je nutno používat vlastní hygienické prostředky v nerozbitných obalech, ne ve skle!
 • Důkladná hygienická očista celého těla se provádí v nahotě až po použití WC, i dětem je nutno ponechat čas na vymočení (vysazení na nočník, u menších dětí je využit reflex dítěte na vodu ve sprše).
 • V případě použití WC, u dětí nočníku (po použití je nutno jej vylít na WC, opláchnout a vrátit na původní místo) během lekce je nutno opět provést osobní hygienu.
 • Do prostor sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo, konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených - aklimatizační místnost.
 • Jestliže dojde k znečištění sprch nebo prostoru bazénu, je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost instruktorce, která zajistí odstranění závady, resp. překážky v provozu. Lektor může po shlédnutí situace rozhodnout o ukončení lekce, její další náhradě a náhradě provozovateli.
 • Rodiče zodpovídají za to, že jsou sami zdrávi a ani jejich dítě ani doprovázející osoba netrpí v průběhu lekce či náhradního „plavání“ žádnou infekční chorobou a nejsou zahmyzené. Pokud instruktorka bude mít podezření, že dítě či rodič je nemocný nebo trpí kožní chorobou, je oprávněná požádat o lékařské vyšetření a nové potvrzení lékaře pro navštěvování kurzů kojeneckého „plavání“.
 • Je striktní zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu.
 • Po ukončení lekce se každý rodič i dítě znovu osprchuje, osuší vlastní osuškou a rodič zabezpečí dítě proti prochlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní.
 • Osušit se je každý povinen ve sprchách a prostorách k tomu určených, do prostor aklimatizační místnosti je zákaz vstupu v mokrých plavkách.
 • Po každém pobytu dětí ve vodě se doporučuje ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým mlékem a vysušit ouška pomocí buničité vaty - čtverečků.
 • Rodič si musí být vědom nutnosti aklimatizačního pobytu před odchodem.
 • Platí přísný zákaz přenášet hračky z aklimatizační místnosti - herny na bazén a z bazénu do aklimatizační místnosti - herny.

 

 

Dezinfekce pomůcek a hraček:

            Při lekcích „plavání“ se používají pouze pomůcky a hračky z materiálů, které jsou schváleny hlavním hygienikem ČR. Jsou omyvatelné, nepoškozené, bez otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nemohla dostat voda, s výjimkou hraček, kterými voda volně protéká.

            Před každým použitím jsou pomůcky a hračky řádně očištěny, vydezinfikovány a opláchnuty tekoucí vodou a uloženy v místnosti k tomu určené na závěsném systému.

K dezinfekci se používají prostředky vhodné pro exponovaná zdravotnická pracoviště, které se střídají a dle návodu se přesně dodržuje jejich expoziční doba. O veškeré dezinfekci jsou vedeny záznamy v knize k tomu určené. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.

 

            Celkový důkladný úklid je prováděn v rámci sanitačního dne, který probíhá 1x měsíčně.

VI. OSTATNÍ   USTANOVENÍ

 

 1. Lekce se může účastnit pouze rodič nebo návštěvník s dítětem, který vlastní doklad o úhradě daného kurzu („plavenka“) či dané lekce. Tento doklad slouží jako vstupenka pro dítě a jednu dospělou osobu. „Plavenku“ je nutné nosit s sebou na každou lekci.
 2. Na lekce je nutné chodit s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. Během lekce je nutné řídit se pokyny instruktorky. Do prostor bazénu nevstupujte dříve než 5 minut před začátkem Vaší lekce, abyste nerušili probíhající výuku.
 3. Z bezpečnostních důvodů je lepší, abyste s sebou nosili zámek s lankem na uzamčení kočárku, za případné ztráty neručíme.
 4. Dítě a rodič si odkládají v šatně (oblečení, osobní věci, případně zde zanechají autosedačky, krosny apod.). Nenoste do prostoru dětského klubu cenné předměty, za ztrátu věcí nezodpovídáme. Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, prstenů a náušnic.
 5. Do bazénu chodí s dítětem jedna osoba.
 6. Ve všech prostorách je přísný zákaz kouření.
 7. Prostor odpočinkové místnosti slouží k aklimatizaci a k nakrmení dětí, nezdržujte se v těchto prostorách nepřiměřeně a zbytečně dlouhou dobu (max. 45 minut), berte ohled na po Vás přicházející osoby. V herně a ostatních prostorách dodržujte pořádek a nenechávejte děti ničit vybavení, ať se u nás líbí Vám i Vašim dětem.
 8. Zameškaná lekce (např. při nemoci, nepřítomnosti apod.) se nahrazuje v náhradním termínu, který si rodič domluví s instruktorkou. Při absenci hlaste včas svoji neúčast SMS-kou(ve formě jméno dítěte, den a hodina “plavání“)

VZOR:    Jan Novák, úterý a  9:40h,

aby se tato hodina mohla dát jako náhradní k dispozici. Náhradní lekci je možné poskytnout pouze v případě řádně omluvené neúčasti, neomluvenou lekci nebude možno nahradit v jiném termínu. Náhradní lekce je nutno vyčerpat během probíhajícího kurzu (10 lekcí), do dalšího kurzu se náhradní lekce nepřevádějí, kurzovné za tyto nevyčerpané lekce  propadá. Náhrada za náhradu se neprovádí.

 1. Omluvy jsou akceptovány nejpozději do 20.00 hodin dne předcházejícího lekci, případně v den plavání - před začátkem samotné lekce.
 2. Po zahájení kurzu se kurzovné vrací pouze v případě závažné dlouhodobé nemoci, na základě potvrzení od lékaře, a to ve výši 70 % nevyčerpané částky.
 3. Pokud bude lekce zrušena ze strany DK bublinka (technické důvody, onemocnění, aj.), bude Vám náhradní lekce nabídnuta automaticky.
 4. Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem při úhradě kurzovného, nejpozději na první lekci. Ceník kurzovného není součástí provozního řádu.
 5. Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy a nařízení příslušné hygienické stanice.

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 30.10. 2021                                         
Platnost provozního řádu od 11.12.2021

 

Příměstské tábory 2024

TERMÍNY :

15.7.  -  19.7. 2024
29.7.  -  2.8. 2024
12.8.  -  16.8. 2024

více info zde:

přihláška ke stažení
zde:

Termíny kurzů

únor 2024
duben 2024
červen (25 a 27.6.)
červenec (9,11,23,25.7.)
srpen 2024 (6,8,20,22.8.) 
září 2024
listopad 2024

Otevírací doba

Pondělí    8.30 - 13:00
Úterý       8.30 - 13:00
Středa      8.30 - 13:00
Čtvrtek    8.30 - 11:00
Pátek       8.30 - 13:00

Objednání na telefonu:
       773 191 810

 

Těšíme se na vás ...